Έλεγχος Φωτισμού

Έλεγχος του Σπιτιού απομακρυσμένα μέσω του Υπολογιστή ή του τηλεφώνου σας

Απομακρυσμένη διαχείριση Φωτισμού και Συσκευών

Έλεγχος από ένα Κεντρικό σημείο

Έξυπνες προγραμματισμένες λειτουργίες

Έλεγχος Έξυπνων Συσκευών

Έξυπνο Σύστημα Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστημα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης

Έξυπνοι Αισθητήρες

Διανομή Σήματος Audio/Video σε όλο το σπίτι

Έξυπνος έλεγχος Θέρμανσης και Κλιματισμού

Μηχανοκίνητες Κουρτίνες ή Παράθυρα

Έξυπνο αυτόματο πότισμα κήπου

DSL Ready

Συστήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

 

Διάγραμμα Λειτουργίας        Προϊόντα

 
 

 

http://www.easyhouse.gr

info@easyhouse.gr

 

webmaster