Έλεγχος από ένα Κεντρικό σημείο

 

Ζήστε την ευκολία να ελέγχετε το σπίτι σας από ένα κεντρικό πληκτρολόγιο. Απλά τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στο πιο κεντρικό σημείο του σπιτιού σας και από εκεί μπορείτε να ελέγχετε ολόκληρο το σπίτι σας. Μπορείτε μάλιστα να τοποθετήσετε περισσότερα από ένα πληκτρολόγια.

 

 

 

 

 

 

http://www.easyhouse.gr

info@easyhouse.gr

 

webmaster