Έλεγχος Φωτισμού

 

Τα συστήματα «Έξυπνων Σπιτιών» σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργείτε πολύπλοκους συνδυασμούς φωτισμού ανάλογα με την περίσταση. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού ή ακόμα και με μια φωνητική εντολή μπορείτε να ενεργοποιείτε προγραμματισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα εάν φωνάξετε «Κατάσταση Πάρτι» μπορούν να ανάψουν τα εξωτερικά φώτα, τα φώτα του σπιτιού κλπ. Παραδείγματα άλλων σεναρίων φωτισμού είναι  «Κατάσταση Διακοπών», «Κατάσταση Διαβάσματος», «Κατάσταση Ύπνου» κλπ. Κάθε μια από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί ώστε να ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

 

 

               

 

 

 

 

 

http://www.easyhouse.gr

info@easyhouse.gr

 

webmaster